Σεμινάρια – Συνέδρια

ΣYMMETOXH ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

 • 19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Ξενοδοχείο Hilton, 4-8 Μαΐου 1993.
 • 15ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο που έγινε στην Αθήνα, 3,4 και 5 Νοεμβρίου 1994, 10 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
 • 5ο Μετ/κο Σεμινάριο Ηπατολογίας, 19-30 Νοεμβρίου 1996
 • Διήμερο Σεμινάριο της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Ημέρες Παθολογίας», 5-6 Απριλίου 1996, Καθηγητής Θ.Μουντοκαλάκης.
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 14-16 Νοεμβρίου 1996
 • 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , 13-17 Μαΐου 1997.
 • 4ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ιωάννινα, 23 Οκτωβρίου 1999, με Πανελλήνια και Διεθνή συμμετοχή, καθηγητής Α. Μ. Καππάς.
 • Πανελλήνια Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «Στενώσεις των Εξωηπατικών Χοληφόρων», 4 Δεκεμβρίου 1999.
 • European Association for the Study of Diabetes, 9-13 September 2001, Glasgow Scotland.
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στο Σακχώδη Διαβήτη, υπό την αιγίδα της Association for the Study of Diabetes, 2 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2000.
 • International Symposium Hypertension 2000, Athens Greece, October 6-7, 2000.
 • 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 16-20 Οκτωβρίου 2001, καθηγητής Σ. Α. Ράπτης.
 • 4ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 15-17 Φεβρουαρίου 2001, που οργανώθηκε  από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας.
 • Ετήσια Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα για το σακχαρώδη Διαβήτη, 25-29 Νοεμβρίου 2002. Αναπλ. Καθηγητής Καραμάνος, Διαβητολογικού Κέντρου Β’ Παθολογικής Κλινικής  Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διαβητολογικό Κέντρο Β’ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών , Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο. Υπό την Αιγίδα της European Association for the study of Diabetes. Β. Γ. Καραμάνος, Π. Δ. Χριστακόπουλος.
 • 1st Balkan Congress on Obesity, 5th Panthellenic Medical  Congress on Obesity, Athens, Grecce, February 6-9, 2003. Dr I. Kaklamanos, Prof. N. Thalassinos.
 • 2ο Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2003.
 • Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου, Ελληνική  Καρδιολογική Εταιρεία, «6ο Κοινό Επιστημονικό Συμπόσιο», Λεμεσός, 1-2 Οκτωβρίου 2004, Κύπρος. Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, 16(δεκα έξι) βαθμούς (μόρια) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Παγκύπριου Συλλόγου.
 • 3ο Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο  «Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2», Αθήνα, 23-24 Απριλίου 2004.
 • 4ο Διεθνές Μετεκπαιδυτικό Σεμινάριο  «Παχυσαρκία και Σαγχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2», Αθήνα, 15-16 Απριλίου 2005.
 • 31ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 17-21 Μαΐου 2005 Ξενοδοχείο Hilton.
 • 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 10-15 Οκτωβρίου 2005.
 • Ιατρικό Συμπόσιο Παθολογίας που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στην Καλαμπάκα, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου  Αθηνών, 10-11 Νοεμβρίου 2006. 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης, αμοιβαία  αναγνωρίσιμα από την UEMS.Δρ. Ε. Καλοκαιρινός, Καθηγητής Σωτ. Α. Ράπτης.
 • 5ο Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτητς τύπου 2», Αθήνα 7-8 Απριλίου 2006. 12μόρια συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CME-CPD).
 • 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης που διοργάνωση η Ελληνική Αντιϋπερτασική Εταιρεία , 1-3 Φεβρουαρίου 2007 στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Palace, Θεσσαλονίκη. Καθηγητής Νικ. Λευκός, Καθ.Αναστάσιος Λαζαρίδης.
 • XVI International Symposium on Drugs Affecting Lipid Metabolism, held in New York (USA), October 4-7, 2007.
 • 10ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου έως 4 Μαρτίου 2007. 27 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME credits)
 • 6ο Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2», 11-12 Μαΐου 2007, Αθήνα. 12 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD).
 • 22nd Symposium of the Federation of the International Donau-Symposium of Diabetes Mellitus, «2nd  Congress of Central European Diabetes Association», Island of Kos, Greece, June 7-9, 2007.
 • 43nd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, 17-21 September 2007. Amsterdam. Prof. Dr. Robert J.Heine, EASD 2007.
 • Εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων  και των οστών, 28-29 Μαρτίου 2008. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών. Δέκα (10) μόρια εκπαιδευτικές μονάδες. Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης ΕΛΙΟΣ.
 • American Diabetes Association, Certificate of Completion, 68the Scientific Sessions, June 6-10, 2008, the Moscone Center, San Francisco, California, Interrnational Health Care Providers.
 • Εαρινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, 11-13 Απριλίου 2008. Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης  στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ε.Ε.Ε.Ε.Π.Χ. Τούντας, Ε. Α. Σκληρός. Χορηγούνται 8 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Credits CME) αναγνωρισμένα από ΠΙΣ και UEMS.
 • Certificate of Attendance World Diabetes Congress, Dubai 2011, 4-8 December, Dubai, United Arab Emirates.
 • 12ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 16-20 Μαρτίου 2011, Αθήνα.
 • Εαρινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πύλος Μεσσηνίας, 13-15 Μαΐου 2011.
 • 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 27-31 Μαΐου 2011.
 • WONCA EUROPE 2012 Conference, July 04-07, 2012, Vienna, Austria.
 • Σύγχρονες απόψεις στα μεταβολικά νοσήματα, Πόρτο Χέλι, 25-28 Οκτωβρίου 2013.
 • 27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, 16 Νοεμβρίου 2013.
 • 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα, 11-14 Δεκεμβρίου 2013.
 • The 2nd International Conference on Heart and Brain Paris,France February 27-March 1,2014.
 • 10η επιστημονική εκδήλωση Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.: ‘’Σύγχρονες απόψεις στα μεταβολικά νοσήματα’’ , Κεφαλονιά, 06-09 Ιουνίου 2014.
 • The 2nd World Congress of Clinical Lipidology, Vienna, Austria 5-7 December 2014.
 • 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης, Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαρτίου 2015.
 • 40th ESMO European Cancer Congress, 25-29 September, Messezentrum Vienna.
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2016.
 • 25o Έτος Ημέρες Παθολογίας 2016, Αθήνα 1-2 Απριλίου 2016.
 • Σύγχρονες απόψεις στα μεταβολικά νοσήματα, 2-5/6/2017, Κεφαλλονιά.
 • 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 5-7/10/2017, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΚΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Η σύγκριση των καρκινικών δεικτών A, FP, CEA, 6HCG, CA19-9, CA15-3, CA125, μεταξύ του εξιδρωματικού υγρού ασθενών με καρκίνο πεπτικού, μαστού και ωοθηκών (Καμαράτος, Βελονάκη, Μίτσελ, Ματζάρης, Μαριδάκη, Ζησιμόπουλος, Αθανασιάδης). Αγ. Σάββας – Κ.Υ. Καρπάθου.
 • Οι καρκινικοί δείκτες Α, FP,CEA,6HCG, CA 19-9, CA125 στο περιτοναϊκό υγρό ασθενών με καρκίνο ωοθηκών (Καμαράτος, Βελονάκη, Μίτσελ, Ματζάρης, Μαριδάκη, Ζησιμόπουλος,  Αθανασιάδης). Αγ.Σάββας – Κ.Υ. Καρπάθου, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 1997.
 • Συχνότητα εμφανίσεως HPV λοιμώξεως ως τυχαίο εύρημα σε παρασκεύσματα ορθού τρίτης ηλικίας, 1ο Νοσ. ΙΚΑ (Παπαγεωργίου, Αργυρός, Βολτέας, Ντεριάν, Μαριδάκη, Αθανασιάδης) . 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής.
 • Η επίδραση της ορμονικής θεραπείας στις ελαστικές ιδιότητες της Αορτής σε υγιείς μεταμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Χ. Μαριδάκη, Ε. Λαμπτινουδάκη, Ε. Μανδαλάκη, Κ. Πανουλής, Ν. Τεντολούρης, Α. Παπαζαφειροπούλου, Γ. Χριστοδουλάκος, Γ. Κρεατσάς, Ν. Κατσιλάμπρος.  Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Β’ Μαιευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 31οΠανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 17-21 Μαΐου 2005, Ξενοδοχείο Χίλτον.
 • Η επιρροή της αρτηριακής υπέρτασης και της φαρμακευτικής αγωγής στην ποιότητα ζωής σε ασθενείς άνω των 65 ετών (C. Maridaki, C.Basagiannis, I Anyfantis, I. Papargyrou, D. Papadogiannis). 21ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης στο Μιλάνο, Ιούνιος 2011.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

 • Ελαστικότητα της αορτής σε μεταμμηνοπαυσιακές γυναίκες και σε γυναίκες υπό αγωγή υποκατάστασης με τη μέθοδο της τονομετρίας, Τμήμα Εμμηνόπαυσης, Αρεταίειο Νοσοκομείο.
 • Ελαστικότητα της αορτής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, με τη μέθοδο της τονομετρίας, Λαϊκό Νοσοκομείο.
Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Call Now ButtonΚαλέστε για ραντεβού

Καλέστε για ραντεβού