Βιογραφικό

ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ – ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονοματεπώνυμο:  Μαριδάκη Χρυσούλα

Διεύθυνση:  Λ. Πεντέλης 39Α, Βριλήσσια

Τηλέφωνο: 210 8102325, 6977406462

Υπηκοότητα:  Ελληνική

Οικογενειακή κατάσταση:  Έγγαμη με 2 παιδιά

E-mail:  hmaridaki@gmail.com

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Επιστημονικός συνεργάτης στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδικής Νοσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΝΑ Λαϊκού Νοσοκομείου υπό την εποπτεία του τέως Δ/ντή Καθηγητή κ. Ν. Κατσιλάμπρο και νυν Δ/ντή και Καθηγητή κ. Σπύρο Λαδά.

Ενεργός συμμετοχή στις εργασίες του Τακτικού  Εξωτερικού Ιατρείου Υπέρτασης, εξέταση και παρακολούθηση ασθενών του Εξωτερικού Υπερτασικού Ιατρείου, υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Παπαδογιάννη.

Επιστημονικός συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής  Νοσολογίας Πανεπιστημιίου Αθηνών Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Νοσοκομείο από το 2000.

Εξέταση και παρακολούθηση ασθενών του Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό».

Εξέταση και παρακολούθηση χειρουργηθέντων διαβητικών ατόμων.

Εξέταση και παρακολούθηση ασθενών του Ιατρείου Παχυσαρκίας «Λαϊκού» Νοσοκομείου.

Συμμετοχή σε τακτική βιβλιογραφική ενημέρωση.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

19/6/2012: Λήψη του τίτλου του Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με επίδοση ΑΡΙΣΤΑ (10).

6/7/2020: Απόκτηση του τίτλου Ιατρικής Εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

24/3/2000: Λήψη του τίτλου της Ιατρικής Ειδικότητας της Παθολογίας, Αριθμός απόφασης 2490/23-3-2000 Νομαρχία Αθηνών.

02/4/1991:  Λήψη Άδειας Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος που χορηγήθηκε από τη Νομαρχία Ν. Αν. Αττικής.

1990: Πτυχίο Ιατρικής με βαθμό Άριστα (9)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1984: Λύκειο Αθηνών

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

  • Παρακολούθηση Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων του Σακχαρώδη Διαβήτη.
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια Παχυσαρκίας.
  • Παρακολούθηση Πανελληνίων και Παγκόσμιων Συνεδρίων Υπέρτασης.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Χρήση Η/Υ και INTERNET.

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1991-1993  Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στην Αμφιλοχία Αιτωλοκαρνανίας.

1993-1994  Ειδίκευση 1ου έτους της ειδικότητας της Παθολογίας στο 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών «Η ΠΕΝΤΕΛΗ».

1994-1995  Ιατρός του ΙΚΑ στην πόλη της Παραλίας Διστόμου Νομού Βοιωτίας.

1995-1999  Συνέχιση της ειδίκευσης ειδικότητας της Παθολογίας για τέσσερα (4) ακόμη έτη στο 1ο  Νοσοκομείο ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΠΕΝΤΕΛΗ».

2000-2011  Επιστημονικός συνεργάτης Διαβητολογικού και Υπερτασικού Κέντρου  Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Αθηνών Γ.Ν.Α. «Λαϊκο Νοσοκομείο».

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  • Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας με την ιδιότητα ως μέλος της ΕΙΕΠ.
  • Μέλος της European Association for the Study of Obesity (EASO).
  • Μέλος της International Association for the Study of Obesity (IASO).